Generalforsamling i Mejlby Rideklub

Årets generalforsamling bliver onsdag d. 9. februar 2022 kl. 19.00 i klubhuset. 

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af medlemskontingent 
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand og kasserer
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Tilmelding på mejlbyrideklub@gmail.com senest d. 4 februar 2022 af hensyn til koordinering.