Generalforsamling i Mejlby Rideklub

Mandag d. 21. juni 2021 kl. 18.30 i klubben

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Årets beretning
  3. Regnskab
  4. Fastlæggelse af medlemskontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 Vi håber at klubbens medlemmer vil bakke op om generalforsamlingen.

 Forslag til: mejlbyrideklub@gmail.dk

Tilmelding på sms til 25359710 (Er nødvendig pga. koordinering)

 

Hilsner fra Bestyrelsen