Ekstraordinær Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, for at udvise rettidig omhu, og lade medlemmerne stemme om klubbens retning for fremtiden. 

Tilmelding senest mandag d. 28. oktober 2019 på sms til 25 35 97 10, her kan også indsendes punkter til 8. Eventuelt

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens motivation for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling fremlægges

3. Information om setup for undervisning fremadrettet

4. Taletid til medlemmer og svar på eventuelle spørgsmål

5. Afstemning om vedtægtsændringer

6. Afstemning om medlemskab i DRF 

7. Afstemning om kontingent 2020

8. Eventuelt