Referat fra Generalforsamling 2020

Referat fra bestyrelsesmøde februar 2020

Referat fra bestyrelsesmøder 2019

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling 2019

Referat fra Generalforsamling 2019

Referat fra bestyrelsesmøder 2018

Referat fra generalforsamling 2018