Undervisning 2020

Tobias Vik Theien

Underviser både ponyryttere og hesteryttere på forskelligt niveau primært spring. Tobias har fast undervisning i klubben om tirsdagen.

Tlf. 20 96 90 31 

 

Kontakt klubben, hvis du som underviser ønsker at tilbyde træning i klubben, eller hvis du ønsker at få din egen træner med til klubben. 

 

____________________________________________________________________________________

 

Mejlby Rideklub er en mindre rideklub, men medlemmernes ønsker til undervisning spænder bredt. 

Oftest vælger klubberne en eller flere undervisere til at tilbyde undervisning til klubbens medlemmer. 

I MER giver vi dog vores medlemmer den luksus, at de selv har mulighed for at vælge underviser. Dette fordi vi oplever at der blandt vores medlemmer er store forskelle både i niveau, i indgangsvinkelen til ridningen, og i ønsker til underviserens kunnen indenfor de forskellige dicipliner. 

Proceduren er den, at medlemmer kan forespørge bestyrelsen omkring godkendelse af den underviser de ønsker. Bestyrelsen drøfter hermed anmodningen, og der gives herefter en begrundelse for afslag eller godkendelse. Godkendes uderviseren laves der herefter en aftale for undervisning. 

Hver anmodning vurderes individuelt. 

- Underviseren skal være medlem i Mejlby Rideklub

- Underviserens forudsætninger herunder fx erfaring, kurser eller uddannelse

- Tilbydes undervisningen bredt til alle medlemmer i klubben, eller er det en eneaftale. (Dvs.    hvor mange medlemmer i MER kan få glæde af aftalen)

- Er der tale om fast undervisning - ugentlig, hver 14. dag eller månedlig, som er nemmere at        administrere end ad hoc undervisning.

- Har vedkommende undervisning andre steder - privat eller klub i nærheden af MER.

- Underviserens generelle engagement i MER