Undervisning

Mejlby Rideklub er en mindre rideklub, men medlemmernes ønsker til undervisning spænder bredt. 

Oftest vælger klubberne en eller flere undervisere til at tilbyde undervisning til klubbens medlemmer. 

I MER giver vi dog vores medlemmer den luksus, at de selv har mulighed for at vælge underviser. Dette fordi vi oplever at der blandt vores medlemmer er store forskelle både i niveau, i indgangsvinkelen til ridningen, og i ønsker til underviserens kunnen indenfor de forskellige dicipliner. 

Proceduren er den, at medlemmer kan forespørge bestyrelsen omkring godkendelse af den underviser de ønsker. Bestyrelsen drøfter hermed anmodningen, og der gives herefter en begrundelse for afslag eller godkendelse. Godkendes uderviseren laves der herefter en aftale for undervisning. 

Hver anmodning vurderes individuelt. 

Eksempler på kriterier som vægtes:

- Underviseren skal være medlem i MER

- Underviserens forudsætninger herunder fx kurser eller uddannelse under DRF eller andet

- Tilbydes undervisningen bredt til alle medlemmer i klubben, eller er det en eneaftale. (Dvs.    hvor mange medlemmer i MER kan få glæde af aftalen)

- Er der tale om fast undervisning - ugentlig, hver 14. dag eller månedlig, som er nemmere at        administrere end ad hoc undervisning.

- Har vedkommende undervisning andre steder - privat eller klub i nærheden af MER.

- Underviserens generelle engagement i MER