Ønsker du at blive medlem af Mejlby Rideklub, gør du følgende:

Send en mail med følgende oplysninger til mejlbyrideklub@gmail.com

Navn:

Adresse:

Postnr.:

By:

Tlf.:

Mail:

Fødselsdato:

Angiv om du ønsker kontingent eller både kontingent og facilitetskort.

Efterfølgende modtager du en mail med faktura.

NB! Ønsker du at starte stævne for MER skal faktura opbevares sammen med kvittering for betaling - fx fra netbank. På den måde kan du forevise gyldigt medlemskab af klubben på forlangende i sekretariatet, når du starter stævne.