Generalforsamling

Afholdes torsdag d. 20. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset. 

Tilmelding på: mejlbyrideklub@gmail.com

 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af medlemskontingent 
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand og kasserer
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt