Bestyrelse/Referater

Generalforsamling d. 26. februar 2019 kl. 17.30

Dagsorden:


1. Valg af dirigent – Mette Halkjær Rasmussen

2. Bestyrelsen aflægger beretning – v. formand Søren Madsen

Velkommen til forsamlingen.

2018

Vedligeholdelse – hegn omkring to af banerne er blevet fjernet.

Der er blevet ryddet op i det røde hus. Spring der ikke blev brugt i 2018, er blevet sorteret, repareret og solgt, så det der kan bruges kommer til glæde og gavn andre steder. 

Der er blevet klippet ind ved læbælterne.

Fokus på ridehallen - Bunden i ridehallen. Den bedste bund nogensinde i Mejlby Rideklub.

Pileforeningen bruger klubhuset.

Henvendelser fra kommunen om at overtage dagplejehuset meget billigt, men det har ikke interesse umiddelbart.

Vi overtog ejerskabet af dommertårnet, efter det blev sat på hjul.


3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse – v. Mette Halkjær Rasmussen - Ingen invendinger

4. Fastsættelse af medlemskontingent  - 195 kr. pr. kalenderår fastholdes

5. Behandling af indkomne forslag – ingen indkomne forslag


6. Valg af formand (ulige år) og kasserer (lige år)Søren og Mette genvalgt


7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Alle er genvalgt

Albert Rasmussen

Anja Rebo

Ulla Jensen


8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Begge genvalgt Flemming Tovgaard, Elsa Madsen


9. Eventuelt

Uddeling af sponsorpræmie til Hanne og Gert for en flot indsats med det frivillige arbejde i klubben i 2018

Uddeling af ”godteposer” til fremmødte medlemmer, som har startet stævne for MER i 2018 

Klubben er åben overfor alle initiativer. Medlemmerne er velkommen til at byde ind og sætte noget i værk. Der er masser af ledig plads og tid til gode arrangementer i MER.

Ridelejr til sommer?

Tak for i aften.

 

 

 Bestyrelsesmøder i Mejlby Rideklub 2018

Der har været dialog ad hoc gennem hele 2018.

Dommertårnet:

Efter 34 år i jorden var pælene, som tårnet var funderet på, så medtaget at det ikke længere var sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bruge tårnet. Vi forespurgte kommunen, som altid har ejet dommertårnet, om vedligehold. Der var umiddelbart ikke den store respons, ej heller interesse i vedligehold. Vi foreslog derfor at overtage ejerskabet, hvis kommunen kunne være behjælpelige med at sætte tårnet over på den gamle materielvogn, som ikke længere blev brugt. Det blev godkendt. For nylig blev tårnet flyttet over på vognen, og de første forbedringer er lavet. Vi ser tiden an til foråret, før vi beslutter hvad der videre skal ske mht. evt. maling ude og inde eller anden istandsættelse. Men lige nu har klubben i hvert fald en mobil dommervogn.

 

Opdatering – Der er givet ok til at nytteprojektet kan være behjælpelige med at male tårnet, hvis klubben selv stiller maling og øvrigt grej til rådighed.

 

Mobilepay: Sat i gang ultimo 2018

 

Priser fra Januar 2019 på en dags kort til faciliteter:

Selvtræning: 50 kr. (som betales på mobilepay)

Arrangementer/ undervisning:  25 kr.

Arrangementer boks: 50 kr.

 

Kalender for 2019:                        

Generalforsamling: Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 17.30

Spring ud - ons. d. 3. april kl. 17.00

Spring ind - ons. d. 25. september kl. 17.00

 

Materiel: Gl. Tørgrav rester fra bindebom og gl. jernbanesveller – gives bort eller bortskaffes (Tilbudt til HARK og Kallehavegaard, bliver det ikke hentet indenfor de næste måneder, køres det væk.)

 

Tur til lossepladsen: Fjernsyn, sofa, sofabord, gl. stålplader, gl. plastic havemøbler mm.  Spørge medlemmer om hjælp.

 

Maling:Boksene evt. en tur mere. Porten til ridehallen udvendig, terassen – evt. mulighed for at bytte til svensk rød.

Terrasse og klubhus:         Hvidt males rødt.

Græsslåning:                        Aftale fortsætter 2019 og 2020 –

Forespørge om at få slået græsbanen

- Mandag eller tirsdag i uge 13

- Torsdag eller fredag i uge 39

Forespurgt 17. januar 2019

 

Folde indenfor læbæltet:  Tjekke op med Kultur og Fritid og Natur.

 

Billeder i klubhuset:          Opdateres til billeder af det der er sket i gennem de sidste 10 år.

 

Muslingeskaller:                 Fyldes på banen til foråret, så banen er god i udesæsonen.

 

Gl. Bund fra ridehallen:     Skal blive der indtil det er afprøvet om det virker som afskærmning for vand.

 

Lort: Henstille til at alle at der samles op ude og inde, og trillebøren tømmes i traileren.

 

Stævner: Ikke noget planlagt i 2019, med mindre der melder sig en eller flere tovholdere.

 

Kurser:                      Flere er allerede booket ind.

 

I 2018 har klubben haft højere indtægt på kurser end stævnerne genererede i 2017, og dette uden at være afhængige af frivillige hjælpere.

 

 

35 år:   Weekenden d. 24. – 25. august er det 35 år siden faciliteterne blev indviet – skal det markeres?

 

Arbejdsdage: Fortsætte med opgaveløsning ad hoc som i 2018 og ikke store officielle arbejdsdage.

 

Affaldsindsamling: Gennem Naturforeningen. Vi er med igen i 2019. Margit står for det og checker med dato.

 

Nytteprojektet:         Forespørgsel vedr. assistance til maling

Kontakt: Kontakt Thue de la Cour, Driftsafdelingen, Mobil  22490611, E-Mail: Thue.De.La.Cour@randers.dk.

Godkendt.

Ideer til arrangementer:    Fotograf Jette Modlys 1. juni

                                                Pileflet med frisk pil - februar

           

Fotokonkurrence på facebook:Har nogle præmier

 

Medlemslotteri:                   Vi har nogle præmier

 

Sommerfolde:                      Reklamere for plads

 

Fold 1:                                   Forespørge om at få den slået for skræpper først på sæsonen.  Forespurgt 17. januar 2019

 

Hegn:                                      Det sidste væk

 

Søge midler til:                    Parkering og beplantning   

 

Hjørnesten ved vejen:        Sten fra marken op på hjørnet, som bliver kørt lidt ned

 

 

Referat fra generalforsamling 2018

 

Agenda:

1. Valg af dirigent og referent - Mette


2. Bestyrelsen aflægger beretning - Martin 


3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse - Mette

4. Fastsættelse af medlemskontingent – 195 kr. 

5. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag indkommet


6. Valg af formand og kasserer – Kasserer – Mette 2018 og 2019  Formand – Søren - 2018 og 2019

 
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

            - Albert 

            - Ulla

            - Anja

Suppleanter

-        Helle 

-        Anne

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant – Flemming og Elsa valgt i 2017 for en 2 årig periode


9. Eventuelt

Info om dialog med kommunen vedr. ridehallen - bund og tag

Kig på dommertårnet

Ideer - rotunde til longering og ovalbane til islændere

MERE MER - ide om medlemsfordele

Fokus på Frivillighed

Ideer til arrangementer

Plads til flere - dele vores faciliteter med flere..